Co musi zawierać dobrze przygotowany projekt organizacji ruchu?

Przygotowując projekty organizacji ruchu, należy pamiętać o uwzględnieniu w nich kilku kluczowych elementów. Co musi znaleźć się w takim projekcie, by został zatwierdzony? Przedstawiamy wymogi formalne, które trzeba spełnić, opracowując go. Po pierwsze, w projekcie nie może zabraknąć planów: orientacyjnego i sytuacyjnego w odpowiednich skalach.

W tym pierwszym zaznacza się drogi, których plan dotyczy. Drugi uwzględniać ma rozmieszczenie obowiązujących, projektowanych i likwidowanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi. Nie można zapomnieć o programie sygnalizacji i obliczeniach przepustowości drogi.

Ważne elementy projektu organizacji ruchu

Niektóre projekty organizacji ruchu powinny uwzględniać także zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji. Nie wolno zapominać o analizie drogi i ruchu na drodze. Gdy stworzenie projektu podyktowane jest robotami w obrębie pasa drogowego, sporządzić trzeba opis występujących zagrożeń i utrudnień.

Z kolei, gdy roboty prowadzi się na więcej niż jednym pasie drogowym, opisać należy ich zakres na każdym etapie i stan pasa po wykonaniu tych robót. W projekcie dotyczącym robót na drodze wskazuje się terminy: wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, wprowadzenia nowej stałej organizacji lub przywrócenia wcześniejszej stałej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu – równie ważne załączniki

Każdy z przedkładanych egzemplarzy projektu organizacji ruchu ma uwzględniać imię i nazwisko oraz podpis projektanta. Jednakowo istotne jak sam projekt, są też załączniki do niego. Jednym z nich jest opinia komendanta wojewódzkiego Policji. Wymagana będzie też opinia zarządu drogi, w sytuacji, gdy to nie on składa projekt.

Zamieścić należy także opinię organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem – w wyszczególnionych w stosownym rozporządzeniu przypadkach. Ilość i stopień skomplikowania poszczególnych składowych projektu organizacji ruchu skłaniają do tego, by jego przygotowanie powierzyć specjalizującej się w tej dziedzinie firmie.

Author: skorekmeble.pl